Pihasuunnittelu

Pihasuunnittelun käynnistyminen

Pihasuunnitelma tehdään aina asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Pihasuunnittelu alkaa ns. pihan muotokielen valinnalla. Suunnitelman avulla jäsennellään pihan toiminnot, kulkuväylät, kasvillisuus, pintamateriaalit, valaistus. Suunnitelman hintaan vaikuttavat hankkeen laajuus, rakenteiden suunnittelun määrä ja vaativuustaso, suunniteltavan alueen pinta-ala, tontin korkeuserot ja maaston muodot. Näiden asioiden vaikutuksesta suunnittelun hintaan kerron ensimmäisen käynnin yhteydessä. Samalla kun kartoitan odotuksenne pihan suhteen sekä muut tarpeelliset pohjatiedot, kuvaan ympäristön, rakennukset ja muut yksityiskohdat, olevan kasvillisuuden ja rakenteet.

Suunnitelma voi olla myös tasoltaan luonnossuunnitelma tai tarkempi yleissuunnitelma. Yleissuunnitelma kannattaa tehdä aina, kun aikoo teettää pihan urakoitsijalla. Tarkka pihasuunnitelma mahdollistaa tarjouspyynnön, johon tulevat tarjoukset ovat vertailukelpoisia. Pienemmissä kohteissa neuvontakäyntikin voi olla ratkaisu pihan ongelmiin. Luonnoksesta jatketaan muutosten jälkeen lopulliseen suunnitelmaan, jossa on sovitun suunnitelmatason mukaiset suunnitelmapiirrokset: mittakaavassa 1:100 tai 1:200, istutussuunnitelma 1:100 tai 1:50, mahdolliset detaljikuvat ja kirjallinen ohjeistus.

Suunnitteluun tarvittavat asiapaperit ja pohjatiedot

 • asemapiirros jossa mittakaava tarkistettuna tai muu vastaava, josta ilmenee tontin rajat sekä rakennusten paikat , ilmansuunnat
 • rakennusten pohja- ja julkisivupiirrokset
 • mahdolliset kaavamääräykset ja rakentamistapaohjeet
 • putkien ja kaapeleiden sijainnit (sähkö, vesi, salaojat, sadevesiviemärit)
 • pihan budjetti

Pihasuunnitelma omakotitalo

 • yleissuunnitelma pihan koosta riippuen yleensä mk 1:100 tai 1:200
 • pihan toimintojen suunnittelu (mm. kulkuväylät, oleskelualueet, lasten leikkialueet, istutukset, hyötypuutarha, terassit, kivirakenteet, muurit, autopaikoitus, lumien kasaus, mattojen tuuletus, pyykinkuivaus, jäteastia, komposti, hyötypiha, pihavalaistus)
 • pintamateriaalien valinta (laatoitus, liuskekivet, betonikivet, asfaltti, nurmikko, sora, kestopuu, koristekivet ym.). Kiveyksissä maininta väristä ja ladontamallista.
 • kasvien sijoittelu, lajit ja kpl-määrät, istutustiheys.
 • oleellisimmat ohjeet pihan rakentamisesta ja kasvien hoito-ohjeista kirjallisena

Luonnossuunnitelma omakotitalo

 • pihasuunnitelma voidaan tehdä myös luonnostasoisena, mk 1:100 tai 1:200. Luonnostasoisessa suunnitelmassa määritellään pihan toimintojen, rakenteiden ja kulkuväylien sijoittelu sekä istutettava kasvillisuus yleisesti. Luonnossuunnitelma ei sisällä määräluetteloa pinnoitteiden, kasvillisuuden ja rakenteiden osalta eikä työselostusta. Tämä suunnitelmavaihtoehto soveltuu jos aiot toteuttaa pihan itse.
Pihasuunnitelma rivitalopiha (yksityinen)
 • suunnitelmapiirustukset, yleissuunnitelma mittakaavassa 1:100 tai 1:50
 • pihan toimintojen suunnittelu (mm. oleskelualueet, istutukset, terassit, pihavalaistus)
 • pintamateriaalien valinta (laatoitus, liuskekivet, betonikivet, nurmikko, sora, kestopuu, koristekivet ym.). Kiveyksissä maininta väristä ja ladontamallista.
 • kasvien sijoittelu, lajit ja määrät, istutustiheys
 • oleellisimmat kirjalliset ohjeet rakentamisesta ja kasvien istutuksesta

Luonnossuunnitelma rivitalopiha (yksityinen)

 • Luonnostasoinen suunnitelma pihan koosta riippuen mk 1:100 tai 1:50.
 • toimintojen sijoittelu (kulkureittien, oleskelu-, istutus- ja nurmialueiden sekä pinnoitettavien alueiden sijoittelu)
 • luonnossuunnitelma ei sisällä määräluetteloa, pinnoitteiden, kasvien ja rakenteiden osalta. Tämä suunnitelmavaihtoehto soveltuu jos aiot toteuttaa pihan itse.

Neuvonta/pihakäynti, konsultointi

Neuvontakäynnin aikana käydään läpi asiakkaan kanssa keskustellen esimerkiksi pihan ongelmakohtia, pihan rakentamisvaihtoehtoja, opastetaan kasvi- ja materiaalivalinnoissa tai kasvien hoidossa, jakamisessa ja leikkaamisessa. Ratkotaan pihan toimintojen sijoittumista tai arvioidaan poistettavaa kasvillisuutta tai puustoa. Neuvontakäynti on hyvä vaihtoehto ns. vanhoille pihoille joissa olevaa kasvillisuutta on paljon. Neuvontakäynnin aikana asiakkaalla on mahdollisuus tehdä kysymyksiä ja muistiinpanoja.